info@dekortadilatisleri.com

Kuyu Açma Temizleme

Klasik keson (geniş) kuyular ve su sondaj kuyuları vasıtasıyla akiferlerden su alınabilmektedir. Bazı sondaj kuyularından hidrostatik basınç nedeniyle pompa olmadan su kendiliğinden fışkırmakta-çıkmaktadır. Bu tür kuyulara artezyen kuyular denmektedir.

Gürsu Sondaj modern sondaj makine ve kompresörleri ile su sondaj çalışmalarına devam etmektedir. Sondaj talepleriniz ve bilgi almak için firmamızla irtibat kurabilirsiniz.

Sondaj sahası firmamız mühendislerince incelenerek arazinin jeolojik-hidrojeolojik özellikleri belirlenmekte ve sahada su arama (rezistivite) etüdü yapılmaktadır. Etüt sonucu akifer özelliği olan tabakalar su alınabilecek kırık ve çatlaklar) derinlikleri tespit edilmektedir.

Sondaj öncesinde yapılacak su arama-hidrojelojik çalışmalar, sonucunda uygun sondaj noktası, sondaj derinliği belirlenmektedir. Çalışma alanı yakınında bulunan komşu kuyuların derinlikleri sondaj esnasında karşılaşılan problemler konusunda bilgi sahibi olunması yapılacak sondaj çalışması öncesinde önemlidir. Bütün bu ön çalışmalar neticesinde bir kuyu projesi oluşturulmalıdır.

Sondaj yapılacak alan en az 2 adet büyük kamyonun (Sondaj makinesi kamyonu ve komprosör kamyonu) gireceği ve personelin çalışabileceği genişlikte olmaktadır. Plansız kentleşme ve yapılaşma nedeniyle sondaj noktasına sondaj makine ve ekipmanlarının çekilebilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Saha darlığı olan yerlerde (bodrum vb.) firmamız portatif sondaj makineleri ile sondaj yapmaktadır.

Çalışma alanı zemini kaya ortam ise yüksek debi ve basınçlı (25 bar) komprosör ve çekiç vasıtasıyla delme işlemi yapılmaktadır.

Zeminin killi-kumlu çakıllı birimlerden oluşması halinde ise çamur sirkülasyonu vasıtasıyla sondaj işlemi yapılmaktadır.

Zeminin özelliklerine göre her iki yönteminde kullanılması gereken durumlar olabilmektedir. Havalı yöntem her ne kadar kompresör maliyeti ve yakıt gideri fazla olsa da sondaja ciddi manada hız kazandırmaktadır. Dolayısı ile sondaj firmaları işverenler tarafından tercih edilmektedir. İlave olarak havalı rotary su sondajı esnasında aşağıda olan su hava tazyiki ile yukarı çıkmakta ve kuyunun su verimi hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.Ancak yukarıda bahsedildiği gibi teknik olarak her zeminde havalı sondaj yapma imkanı yoktur. Çamur sirkülasyonlu rotary su sondajı esnasında ise kuyu tamamlanıp techiz edilip kompresör ile hava verilinceye kadar kuyunun su verimi hakkında elimizde ciddi tereddütler vardır.

Yıkılma dökülme vb. zemin problemlerinin olmadığı kuyularda kaya ortamda günde 200-250m.ye varan sondajlar yapılabilmektedir. Ancak adı üzerinde yapılan iş “İğne ile kuyu kazmaktır.” Sondajlarda genelde kuyular hep yıkılır dökülürler. Delme işlemi esnasında kuyularda özellikle üst kesimlerde yıkılmalar gözlenebilmektedir. Bu gibi durumlarda kuyuda muhafaza borusu kullanılması gerekmektedir. Muhafaza işleminde genel olarak 6″ ve 8″ metal muhafaza boruları kullanılmaktadır.

Özellikle çamur sirkülasyonlu su sondajında kuyudan gelen malzemeden belli aralıklarla numune alınarak jeolojik yapı ve su verebilecek tabakalar hakkında bilgi sahibi okunulması sondajın verimi açısından önemlidir. Kuyudan gelen numune ve su durumuna göre kuyu projesinde değişiklikler yapılabilmektedir. Kuyu işverenin onayı ile derinleştirilebilir, kısaltılabilir (aşırı su durumunda), kuyu yeri değiştirilebilir.

Muhafaza borusu indirilmesi ve delgi işlemini takiben kuyu techiz borusu ile techiz edilmektedir. Techiz borusunun bazı kesimleri kapalı (düz) bazı kesimleri ise filtreli dir. TSE li, DSİ şartnamelerine uygun plastik techiz boruları ülkemizde de üretilmekte ve sondaj işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. en çok kullanılan techiz borusu sırasıyla 140 mm., 175mm. ve 200 mm. dir.

Kuyunun techiz işlemini takiben kuyu çakıllanarak yüksek basınçlı kompresör ile temiz su gelinceye kadar inkişafı yapılır. Kuyu içerisinde bulunan gözeneklerdeki kil-silt gibi malzemelerden kuyu arındırılır. havalı delme ve inkişaf esnasında kuyudan gelen suyun miktarı ölçülerek kuyu verimi ve debisi, statik, dinamik seviyeler, pompanın yerleştirileceği kuyu derinliği hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.

Kuyu inşaat ve montaj işlemlerin tamamlanmasından sonra kuyu etrafına, 1x1x0,5 m. beton bir blok yapılmalıdır. Kuyumuz artık dalğıç pompa indirmeye ve su alınmaya müsaittir.

Project Specification
Hizmet Detayı